Ασφαλίστε την Ζωή σας

Η ασφάλιση ζωής αποτελεί σανίδα σωτηρίας σε καταστάσεις που αδυνατούμε να ελέγξουμε.

Τα ασφαλιστήρια ζωής είναι σανίδα σωτηρίας για όσους χάνουν αγαπημένα πρόσωπα και για ανθρώπους που ζουν με άτομα που ξαφνικά υφίστανται κάποιου είδους ανικανότητα. Στην ουσία είναι συμβόλαια τα οποία καλύπτουν το ενδεχόμενο θανάτου ή το ενδεχόμενη ολικής ή μερικής ανικανότητας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.

Ασφάλεια Ζωής

Το ασφαλιστήριο ζωής είναι πράξη ευθύνης για τους γύρω μας, καθώς σε περίπτωση που μας συμβεί κάτι μπορούμε να τους διασφαλίσουμε οικονομικά. Τα προγράμματα αυτά σας βοηθούν να εξασφαλίσετε:

  • Σε περίπτωση θανάτου: Παρέχουν κεφάλαιο εφάπαξ ή μηνιαίο εισόδημα για την οικογένειά σας. Τα συμβόλαια σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε τα ποσά στα οποία θέλετε να κινηθείτε. Καλύπτουν την αποπληρωμή δανείων και καρτών ώστε να μην επιβαρυνθεί η οικογένειά σας. Καλύπτουν την αποπληρωμή φόρου κληρονομιάς.
  • Σε περίπτωση ανικανότητας: Αν σας συμβεί κάποιο ατύχημα στο δρόμο, τη δουλειά ή το σπίτι ή αν λόγω ασθένειας καταστείτε εν μέρει ή ολικά ανίκανος η ασφάλιση ζωής θα σας παρέχει μηνιαίο εισόδημα ή εφάπαξ αποζημίωση.

Τα προγράμματα ασφάλισης ζωής απευθύνονται σε ανθρώπους από 18 ετών και άνω και ανάλογα με την εκάστοτε εταιρεία έχουν όρια ηλικιακά.

Στη δύσκολη συγκυρία η ασφάλιση ζωής αποδεικνύεται καθοριστική για τη συνέχεια καθώς αφενός δεν μπορεί να απαλύνει το γεγονός είτε της απώλειας είτε της ασθένειας, μπορεί αφετέρου να μας απεμπλέξει από χρονοβόρες και ψυχοφθόρες διαδικασίες, που τη συγκεκριμένη στιγμή θα είναι δύσκολο να διαχειριστούμε.

Στη LifeTime είμαστε δίπλα σας για να φτιάξουμε το κατάλληλο ασφαλιστήριο ζωής. Οι παράγοντες που προσμετρώνται είναι πολλοί. Εμείς θα σας βοηθήσουμε να υπολογίσετε τη διάρκεια του συμβολαίου σας και τα ποσά που χρειάζεστε. Λόγου χάρη στοιχεία που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι η ηλικία των παιδιών σας όσον αφορά την οικονομική τους ανεξαρτησία ή τις σπουδές τους. Αν εργάζεται ο ή η σύζυγος κ.ο.κ. Πληροφορίες που η ασφαλιστική θα ζητήσει από εσάς προκειμένου να εκτιμήσει το ρίσκο της ασφάλισης είναι το κατά πόσο ασκείστε, τη σχέση ύψους και βάρους σας, αν καπνίζετε και παρόμοιες άλλες ερωτήσεις.