Προγράμματα Σύνταξης

Όλοι οι άνθρωποι θέλουν όταν συνταξιοδοτηθούν να συνεχίσουν έχοντας ποιότητα ζωής.

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, η οικονομική κρίση και το δημογραφικό ζήτημα ανέδειξαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε στα χρόνια της συνταξιοδότησης ένα πρόσθετο κεφάλαιο.

Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

Η αβεβαιότητα όσον αφορά τις αλλαγές που υφίσταται το νομοθετικό πλαίσιο αλλά και οι περικοπές που έχουν υποστεί οι συντάξεις καθιστούν πλέον αναγκαίο για να διατηρήσουμε το βιοτικό επίπεδο της ζωής μας και όταν σταματήσουμε να εργαζόμαστε σε λύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Στη LifeTime μπορούμε να σας βοηθήσουμε να συμπληρώσετε αποτελεσματικά το εισόδημά σας και να δημιουργήσετε τη σύνταξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Επειδή τα συνταξιοδοτικά και αποταμιευτικά προγράμματα είναι σύνθετα προϊόντα, χρειάζεστε τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου συμβούλου για να σας κατευθύνει σωστά.

Παράμετροι που πρέπει να δούμε είναι:
  • με βάση την ηλικία, το εισόδημα και τις ανάγκες σας σε τι βαθμό πρέπει να συμπληρώσετε τη σύνταξη σας
  • πώς και πότε επιθυμείτε να καταβάλετε τα ασφάλιστρά σας και κατά πόσο μπορεί να αλλάξει ο τρόπος καταβολής που έχετε επιλέξει
  • για τι χρονικό διάστημα θα πρέπει να καταβάλετε ασφάλιστρα. Ποια είναι η καλύτερη ηλικία για να ξεκινήσετε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
  • πότε θα έχετε σύνταξη
  • αν θέλετε να εξασφαλίσετε το εγγυημένο ποσό της μηνιαίας σύνταξής σας ή ένα εφάπαξ κεφάλαιο την περίοδο που εσείς θα επιλέξετε
  • ποιοι είναι οι όροι του συμβολαίου σας που πρέπει να γνωρίζετε
  • πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τις καλύψεις σε περίπτωση που πριν λήξει το πρόγραμμα υποστείτε λόγω ασθένειας ή ατυχήματος ολική ή μερική ανικανότητα
  • τι γίνεται αν πριν λήξει το πρόγραμμα φύγετε από ζωή. Πώς μπορείτε μέσα από την ασφάλιση να προστατεύσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα
  • τι γίνεται σε περίπτωση που θέλετε να εξαγοράσετε το πρόγραμμα και να το σταματήσετε πριν λήξει. Τι ποσό σας επιστρέφεται
  • Οι άνθρωποι της LifeTime είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να λάβετε τις ορθότερες αποφάσεις για το μέλλον το δικό σας αλλά και της οικογένειάς σας.