Οι ομαδικές ασφαλίσεις παρέχουν πολλαπλά οφέλη

Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παροχές για τους εργαζόμενους και τα στελέχη μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή ενός συλλόγου.

Ομαδικές ασφαλίσεις

Στη σύγχρονη εποχή με όλες τις αλλαγές που έχουν υποστεί το ασφαλιστικό σύστημα και το εθνικό σύστημα υγείας, η πρόσβαση στις παροχές των ομαδικών προγραμμάτων παρέχει σημαντικές καλύψεις υγείας, ζωής και προσωπικών ατυχημάτων.

Δεδομένου ότι αποτελούν παροχή του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, ενδυναμώνουν τη σχέση της επιχείρησης με το ανθρώπινο δυναμικό, προσελκύουν στελέχη με ικανότητες και συνιστούν παράγοντα ενίσχυσης της αποδοτικότητας των εργαζομένων.

Για τους επιχειρηματίες τα οφέλη είναι πολλαπλά καθώς το κόστος των ασφαλίστρων είναι μικρό και η δαπάνη των ομαδικών συμβολαίων θεωρείται επιχειρηματική δαπάνη και εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα.

Τα οφέλη για τους εργαζόμενους είναι:

  • Πρόσβαση σε δομές και υπηρεσίες υγείας σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια σε περίπτωση που νοσήσουν ή χρειαστούν θεραπεία ή λόγω ατυχήματος. Τα ομαδικά συμβόλαια συνήθως καλύπτουν άνω των 10.000 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο
  • Σε περίπτωση νοσηλείας το κόστος καταβάλλεται απευθείας από την ασφαλιστική. Επίσης ο κύριος ασφαλιστικός φορέας συμμετέχει αμέσως στην πλειονότητα των Συμβεβλημένων Νοσοκομείων, για αυτό και πετυχαίνουμε σημαντική μείωση έως εκμηδένιση της συμμετοχής σας στο κόστος
  • Παρέχουν πρόσβαση σε σειρά διαγνωστικών εξετάσεων και επισκέψεις σε γιατρούς
  • Ραντεβού με γιατρό στο ιατρείο του ή στο σπίτι σας σε έκτακτη ανάγκη με προνομιακή τιμή
  • Επικοινωνία με γιατρό μέσω του συμβουλευτικού κέντρου
  • Χειρουργικό Επίδομα
  • Δαπάνες Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
  • Έκτακτη διακομιδή
  • Επίδομα τοκετού
  • Πλήρης κάλυψη σε περίπτωση που υποστούν Μόνιμη Ολική Ανικανότητα για Εργασία από Ατύχημα, Μόνιμη Μερική Ανικανότητα για Εργασία από Ατύχημα, Θάνατο από Ατύχημα.

Τα πακέτα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων που παρέχει η Εθνική Ασφαλιστική αφορούν εργαζόμενους, αθλητικές ερασιτεχνικές ομάδες, αθλητικές ακαδημίες, κατασκηνώσεις, σχολεία, συλλόγους κ.ά.

Στη LifeTime θα σας βοηθήσουμε να φτιάξετε το πρόγραμμα που χρειάζεστε για να προστατεύσετε είτε τους εργαζόμενους της επιχείρησής σας είτε τα μέλη του Συλλόγου σας.